Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken

Het nieuwe werken betekent mensen in staat stellen het werk te doen hoe, waar, wanneer en met wie ze dat willen. Het nieuwe werken heeft als doel organisaties efficiënter en effectiever te laten werken en een hogere werknemerstevredenheid te creëren. Hierdoor worden organisaties productiever en zijn ze bijvoorbeeld beter in staat om in de toekomst jong talent aan zich te binden. Dit is essentieel voor een succesvolle toekomststrategie, want de komende tien jaar gaan ongeveer 40 miljoen Europeanen met pensioen, en dat terwijl slechts 25 miljoen jonge mensen de arbeidsmarkt betreden. Het nieuwe werken verandert de manier waarop we de organisatie en de werkprocessen inrichten en hoe we de werkomgeving en technologie gebruiken. Het vraagt daarom ook om een integrale aanpak op het gebied van organisatie, technologie en werkomgeving.
 
--------------------------------------------------------------------------------

Welke invloed heeft het nieuwe werken op de werkomgeving?

Zelf kunnen bepalen hoe, waar, wanneer en met wie je het werk inricht betekent meer keuzevrijheid. Het aanbieden van verschillende soorten werkplekken, en het kunnen aanpassen van werkruimtes naar je eigen behoeften wordt daarom steeds belangrijker. De tijd is voorbij dat je alleen op kantoor kon werken, en alles op dezelfde werkplek deed.
In de werkomgeving van de toekomst draait het allemaal om:

• mobiliteit
• diversiteit
• flexibiliteit

Daarnaast worden samenwerking en kennisuitwisseling essentieel. Er ontstaan verschillende soorten ontmoetingsplekken zowel formeel als informeel, vaak geïntegreerd met technologie waardoor informatie gemakkelijk gedeeld wordt. Je komt immers niet meer per se naar kantoor om te werken, maar vooral om met collega’s informatie uit te wisselen.

Omdat werknemers steeds minder automatisch aan het kantoor zijn gebonden, wordt het ook steeds belangrijker de werkomgeving te doordringen met de identiteit van de organisatie. De werkomgeving moet uitstralen wie je als organisatie wilt zijn en wat daar Belangrijk is. Zo kunnen medewerkers zich gemakkelijk identificeren met de organisatie, en wordt de organisatiecultuur ondersteund.

Het nieuwe werken is natuurlijk niet over één nacht ijs ingevoerd. Het is een transitieproces en dat kost tijd. Een werkomgeving functioneert als katalysator voor zulke veranderingen. Op die manier is het nieuwe werken geen vaag containerbegrip meer, maar een passende oplossing voor een succesvolle toekomststrategie.

Er is niet één standaard concept wat zomaar overal uitgerold kan worden. Uw organisatie is uniek en werkt op haar eigen manier. Meer informatie wat het nieuwe werken voor u kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op met Rocor Verhuur, wij helpen u graag verder.

http://nl.aos-studley.be/uploads/media/Ondernemer.10_01.pdf

http://www.jobs-in-it.stepstone.be/content/be/bnl/Solutions-Het-Nieuwe-Werken.cfm

http://www.slim-werken.be/tag/het-nieuwe-werken/